Formaliteiten

Bespreking

Plechtigheid

Voorbespreking

Nazorg

Als de plechtigheid heeft plaatsgevonden zijn er verschillende zaken die ook geregeld moeten worden.

Asbestemming

In geval van crematie dient u na de plechtigheid een keuze te maken voor de asbestemming. U hoeft hier niet direct over te beslissen, in afwachting van uw keuze wordt de as bijgezet in de Algemene Nis van het crematorium (deze is niet toegankelijk). Onze uitvaartverzorger kan u meer vertellen over de verschillende mogelijkheden voor de asbestemming. Als u besluit tot bijzetting van de as of deze thuis wilt bewaren, kunnen wij ook een sierurn leveren. Wij kunnen u adviseren bij de aanschaf van een sierurn of uitvoerig informeren over andere manieren om de as van uw dierbare te bewaren.

Ook kunt u denken aan:

Daarnaast is het ook mogelijk om (een gedeelte) van de as van een overledene te gebruiken voor een assieraad.

Grafmonument

Wanneer de overledene begraven wordt zal er in veel gevallen sprake zijn van een grafmonument. Onze uitvaartverzorger kan u hierover advies geven.

Verzekeringspolissen

Polissen die recht geven op een uitkering op naam van de overledene kunt u meegeven aan de uitvaartverzorger. Wij zullen ervoor zorgdragen dat deze polissen zo snel mogelijk naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd worden, zodat deze uitgekeerd kunnen worden.

Uitkering en pensioenen

De bestanden van de Sociale Verzekeringsbank, het ABP en de Burgerlijke Stand zijn aan elkaar gekoppeld. Het stopzetten of wijzigen van een nabestaanden pensioen gaat tegenwoordig automatisch bij de Sociale Verzekeringsbank en het ABP. Indien u een pensioen elders heeft, kunnen wij ervoor zorgen dat dit pensioenfonds wordt ingelicht.

Notaris en belastingdienst

Op uw verzoek lichten wij de notaris in voor de afhandeling van de nalatenschap. De notaris kan de nabestaande uitvoerig inlichten over de juridische en fiscale aspecten van de nalatenschap.

Urnenmuur